Exclusive Stream of Wasa Tusa on Elmore Magazine

Wasa Tusa comes out tomorrow, but Elmore Magazine is giving you the exclusive stream of the full album now. Click HERE to listen to IAMDYNAMITE’s new album.